Kurumsal İşler

NEDEN Yaparız

Stratejik bir yol haritasıyla planlanan ve sürekliliği olan iletişim / pazarlama süreçlerinin, kurumlara itibar kazandırdığı bilinen bir gerçek. Bu nedenle marka kimliğinize uygun mesajların; kamuoyuna doğru kanallardan etkili araçlarla verilmesi gerekir.

NASIL Yaparız?

İletişim stratejilerinin belirlemesinden, markanız ile hedef kitleniz arasında bilgi akışının sağlanmasına ve bu akışın gerekli etkinliği kazanarak hedeflenen sonuca ulaşmasına kadarki süreçte planlı hareket ederiz. Kitle iletişim kanallarını 360 derece uygulayarak bütüncül bir yaklaşım sergileriz.

NE Yaparız?

 • İTİBAR YÖNETİMİ
  İş dünyasında en değerli varlık itibardır. İtibar kazanmak veya var olan itibarı korumak için sürekliliği olan ve aktif süreçlerde iletişim kanallarını kullanmak gerekir. Markanız veya işletmenizi itibarını yönetmek için gerekli stratejilerle ilerler, itibarınıza güç katar ve devamlılığını sağlarız.
 • MEDYA İLİŞKİLERİ
  Medyanın kamuoyu üzerindeki etkisini göz önüne alarak markalaşma hedefinize ulaşmak için medyanın gücünü yanınıza almalısınız. Kurumsal kimliğinize uygun mesajların, medya kanallarına doğru konumlanmasını sağlarız.
 • KRİZ YÖNETİMİ
  Krizler ortaya çıktığında etkili bir şekilde yönetilmesinden, kriz sonrası analizlere ve bu yönde gerekli çalışmaların yürütülmesine kadar tüm iletişim süreçlerinde aktif rol alırız. Öngörülemeyen krizler için, hızlı karar alma mekanizmasını harekete geçirir, krizi fırsata çeviririz.
 • KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ
  Şirketler büyük yatırımlar yaparlarken toplumsal sorumluklarının da bilinciyle hareket etmelidirler. Bu nedenle sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte bir kısım toplumsal sorunlara çözüm yaratırlar. Kurumsal kimliğinize uygun projelerde yer almanız için çalışır, bu süreçlerin doğru yönetilmesini sağlarız.
 • SPONSORLUK YÖNETİMİ
  Sponsorluk, hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde hedeflenen algıya ulaşılması, mesajların aktarılması veya mevcut algılamanın güçlendirilmesinde iletişim stratejilerinin etkili yollarından biridir. Markanıza uygun sponsorluk projeleri üretip tüm süreçlerinde aktif rol oynarız.
 • ETKİNLİK YÖNETİMİ
  Planlamalarınıza uygun olarak lansmanlar, yıldönümü kutlamaları, açılış törenleri, özel günler,  bayi ve eğitim toplantıları, sergi, konferans ve konser türü etkinliklerde vb. markanızı en iyi şekilde konumlayıp organizasyonunu üstleniriz.
 • MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA
  Medya planlama, bir reklam kampanyasının ne zaman ve nerede kullanılması gerektiğini belirleyen çalışmalardan oluşur. Markanızla ilgili en yaratıcı reklam mesajını, en doğru tüketiciye, en ekonomik bütçe ile ulaştırmayı hedefleriz.