Medya Satın Alma

Medya Satın Alma Nedir?
Marka konumlandırması yaparken, belirlenmesi gereken en önemli konulardan biri hedef kitledir. Her reklamın ulaşmak istediği, belirli özelliklere sahip segmentler vardır. Medya planlama, oluşturulan mesajın doğru mecralar kullanarak hedef kitleye en etkili biçimde ulaşmasını sağlar. Bir reklam kampanyasının ve iletişim materyallerinin nerede ve ne zaman uygulanması gerektiğini belirler. En çok reklam mesajını; en doğru tüketiciye, en ekonomik bütçe ile ulaştırmayı hedefler.

Medya Satın Almada Medya Planlamasının Önemi
Medya planlamanın görevi, medyanın farklı mecralarını bir araya getirerek, oluşturulan mesajı hedef kitle ile nerede, ne zaman ve hangi frekansta karşılaşacağını belirlemektir. Eğer mesajımız hedef kitle tarafından okunmamış, duyulmamış veya izlenmemiş ise reklamımızın başarılı ve etkin olması mümkün değildir. Ancak medya alternatiflerinin sayısı gün geçtikçe artmakta, bu durum medya planlama sürecini biraz karmaşık bir hale getirmektedir. Hatta sadece medya araçlarının sayısı değil, aynı zamanda geleneksel dediğimiz klasik medya araçlarına yeni medyaların eklenmesi de planlamacıların rolünü ağırlaştırmaktadır.

Medya Satın Alma ve Cretuar
Biz de cretuar olarak; marka ihtiyaçlarına göre, reklam ve satın alma modellerine erişebildiğimiz birçok mecra ve platform üzerinden analitik ve gerçekçi yaklaşımlarla sunuyoruz. Sektördeki bilinirliğimiz ve tecrübemizle, markanız için hazırlanan medya planına uygun minimum fiyatlarla maksimum erişim elde edebileceğimiz medya alımı gerçekleştiriyoruz.